Skip to main content

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Lucrări specializate:

  • Pardosele industriale
  • Fabricarea şi instalarea construcţiilor din metal
  • Aparate de măsură-control şi automatizare
  • Protecţia construcţiilor anti-corozie şi chimice
  • Alpinism industrial
  • Reparaţii acoperişuri
  • Aprovizionare cu caldură şi gaze
  • Audit în efecienţa energetică